Upravljanje prostora (planogrami)

Urejenost prodajnega prostora je za večino kupcev zelo pomembna. Pravilno zaporedje blagovnih skupin, pravilen asortiman in pravilno zložena polica jim omogočata najlažje in najhitreje opravljen nakup. Vse našteto kupcem prinaša zadovoljstvo. Tako se bodo z veseljem vrnili v vašo prodajalno opraviti svoj nakup.

Prostorske taktike imajo v sklopu vseh taktik upravljanja blagovnih skupin velik pomen. Kupci jih namreč zelo hitro opazijo, zaznajo in tudi doživljajo. Nepravilen asortiman in neurejena polica pri kupcih zelo hitro povzroči nemalo slabe volje in posledično ne opravijo nakupa. V najslabšem primeru kupci celo zamenjajo trgovca.

Makro in mikro razporeditev prostora sta zato ključna pri upravljanju blagovne skupine. Z makro razporeditvijo prodajnega prostora (makromerchandising) določimo zaporedje in pozicijo blagovnih skupin v celotni prodajalni. Z mikromerchandisingom ali mikro razporeditvijo izdelkov v posamezni blagovni skupini pa najprej določimo pozicijo vsake posamezne blagovne znamke in nato še izdelkov. Končni izdelek mikromerchandisinga je planogram blagovne skupine (celotni ali delni), katerega koncept temelji izključno na potrebah kupcev. Kakovosten makro in mikromerchandising ima lahko izjemne prodajne rezultate v zelo kratkem časovnem obdobju.

Za proizvodna podjetja smo pripravili:

  • izris planogramov za celotno blagovno skupino,
  • izris planogramov za vašo blagovno znamko znotraj celotne blagovne skupine,
  • izris planogramov za dodatne izpostavitve ter
  • izris in analizo obstoječega stanja na polici ter priporočila.

Za trgovska podjetja nudimo:

  • izris planogramov za celotno blagovno skupino ter
  • izris in analizo obstoječega stanja na polici in priporočila.

Pri delu uporabljamo specializirano programsko opremo Apollo za mikro razporeditev prodajnega prostora.

Vredno je poizkusiti.