Podatki za UBS

Trgovec in dobavitelj morata oceniti trenutno stanje blagovne skupine in njenih komponent (podkategorije, segmenti, blagovne znamke itd.). Ta faza identificira razkorak med obstoječim stanjem in želenim stanjem. Podrobna analiza je izrednega pomena za pripravo strategije in taktik posamezne blagovne skupine. Analize lahko združimo v štiri sklope, znotraj katerih moramo dobiti odgovore na naslednja vprašanja:

 • Analiza trga
  • kakšen je tržni delež trgovca v blagovni skupini, podkategoriji, segmentu, blagovni znamki itd.;
  • kakšni so trendi v potrošnji in prodaji blagovne skupine, podkategorije, segmentu, blagovni znamki itd.;
  • kje ima trgovec največje priložnosti za pridobitev tržnega deleža;
  • kakšen je sortiment trgovca v primerjavi s sortimentom njegovih konkurentov;
  • kakšna je politika cen trgovca v primerjavi s politiko cen njegovih konkurentov;
  • kakšno je pozicioniranje blagovne skupine na polici trgovca v primerjavi s pozicioniranjem njegovih konkurentov;
  • kakšne so promocijske aktivnosti trgovca v primerjavi z aktivnostmi njegove konkurence.
 • Analiza potrošnikov
  • katere potrebe in želje so zadovoljene s posamezno blagovno skupino;
  • kakšne so demografske značilnosti in značilnosti življenjskega sloga največjih porabnikov;
  • kdaj se pojavijo nakupi te blagovne skupine in ali obstajajo sezonski vplivi nanje;
  • kakšna je pogostost nakupov te blagovne skupine;
  • kakšen je delež prodaje različnih prodajnih formatov, v katerih potrošniki nakupujejo;
  • kolikšen delež prodaje blagovne skupine predstavljajo promocijske prodaje;
  • kakšen delež prodaje blagovne skupine predstavljajo izdelki trgovskih znamk.
 • Analiza trgovca
  • kakšen je njegov trend prodaje in dobička;
  • kakšni so njegovi kazalci obračanja v blagovni skupini;
  • kakšna je stopnja storitev trgovca;
  • kako produktiven je trenuten sortiment blagovne skupine;
  • ali je obstoječa politika cen učinkovita;
  • kako učinkovito je pozicioniranje izdelkov iz blagovne skupine na polici;
  • kako učinkovite so njegove promocije.
 • Analiza dobaviteljev
  • kakšni so tržni deleži dobaviteljev na trgu in kakšni pri trgovcu;
  • kako učinkoviti so dobavitelji v določeni blagovni skupini;
  • katere blagovne znamke so najbolj in najmanj dobičkonosne za trgovca;
  • ali so dobavitelji blagovne skupine zanesljivi;
  • kakšen je trend prodaje posamezne blagovne znamke znotraj blagovne skupine;
  • ali bo posamezen dobavitelj v bližnji prihodnosti prišel na trg z novim izdelkom oziroma z novimi cenami;
  • kakšne promocije pripravljajo posamezni dobavitelji.

Analize so ključ do uspeha.