Kaj je UBS?

UBS je proces upravljanja z blagovnimi skupinami (angl. Category Management) kot poslovnimi enotami. Blagovno skupino opredelimo kot skupino izdelkov ali storitev, ki jo kupci pojmujejo kot notranje povezano ali substitutivno v zadovoljevanju njihovih potreb. Z učinkovitim UBS trgovec zadovolji želje kupcev, se nemudoma odzove nanje, zagotovi optimalno obračanje blaga in boljšo razliko v ceni, ter kakovostno spremlja poslovne rezultate vsake blagovne skupine. Z vzpostavitvijo UBS-a povežemo ključne funkcije podjetja (trženje, nabava, merchandising) v delovne time, katerih osnovna enota upravljanja postane blagovna skupina. Vsak tim ima svojega vodjo blagovne skupine (angl. Category Manager), ki je odgovoren za postavitev vloge, strategije in taktik blagovne skupine.

UBS predvideva sodelovanje trgovca s svojimi dobavitelji, s katerimi vzpostavi odnos trajnega partnerstva in sodelovanja, ki temelji na medsebojnem odnosu in zaupanju. Dobavitelji so namreč specialisti in najbolje poznajo izdelke in blagovne skupine, ki jih tržijo. Poznajo svoj trg, lokalne in svetovne tržne trende, svoje kupce itd. Poleg tega veliko vlagajo v raziskave in razvoj. Trgovcu posredujejo podatke o tem, kdaj bo uvedel nov izdelek na trg, kaj pričakuje od njega, s kakšnimi tržnimi aktivnostmi bo podprl uvajanje novega izdelka itd. S skupnimi močmi je mogoče doseči sinergije, ki se bodo pri obeh kazale v večjem zadovoljstvi kupcev, večji prodaji in dobičku. V poslovni odnos je potrebno vgraditi predvsem želje in potrebe potrošnika, ne le upravljanje z izdelkom samim.

Govorimo o osmih fazah oziroma stopnjah v razvoju procesa upravljanja blagovnih skupin:

  • definicija blagovne skupine
  • vloga blagovne skupine
  • ocena blagovne skupine
  • tabela rezultatov in merila uspešnosti blagovne skupine
  • strategija blagovne skupine
  • taktike blagovne skupine
  • načrt izvedbe
  • ponoven pregled blagovne skupine

Win Win Win