Splošni pogoji

Pojasnila

Nahajate se na portalu categoryconsulting.eu (v nadaljevanju portal), ki je namenjen širši javnosti. Upravljavec portala je podjetje Dobra ideja, d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec).

Vaš dostop in uporabo portala urejajo ta splošna pravila, zato jih pred nadaljevanjem preberite. Z uporabo portala namreč potrjujete, da ste z navedenimi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo. Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani, datum zadnje spremembe je zapisan na dnu teh splošnih pogojev. Pojem uporabnik se nanaša na uporabnike portala.

Avtorske pravice

Upravljavec dovoljuje ogledovanje in uporabo vsebin portala v skladu z avtorskimi pravicami, s katerimi so zaščitene vse informacije, podatki in druga vsebina. Uporabniki portala ne smejo spreminjati, prenašati, kopirati, distribuirati, objavljati, prikazovati ali prodajati vsebin portala brez pisnega dovoljenja upravljavca. Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom branja in uporabe za nekomercialne namene. Vsebina portala, besedila, slike, logotip, gumbi, programska oprema in grafike so last upravljavca. Upravljavec aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Dostopnost portala

Upravljavec omogoča dostop do vsebin portala in njegovo uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru morebitne krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru daljše nedostopnosti do vsebin portala (večji tehnični posegi) bo upravljavec o tem obvestil uporabnike.

Odgovornost upravljavca

Upravljavec se zavezuje, da se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Upravljavec portala ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo (neposredno/posredno, sedanjo/bodočo), ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala. Ker obstajajo na portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z portalom in nad katerimi portal nima nadzora, upravljavec ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec tudi ni odgovoren za:

  • morebitne škodljive posledice, ki izhajajo iz uporabe portala in njegovih vsebin;
  • vsebino objavljenega oglasa s strani ali po navodilih oglaševalca;
  • zagotovitev odzivnosti potrošnikov na objavljene oglase/objave;
  • motnje ali slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja;
  • objavo neresničnih podatkov oglaševalcev;
  • nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in/ali uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;
  • viruse, ki bi jih lahko tretja stranka prenesla prek portala;

Prepovedana ali nezakonita uporaba

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal portala za nezakonite namene ali namene, ki niso skladni s splošnimi pogoji uporabe. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi ga lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali mu škodil. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje drugih uporabnikov portala. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovih uporabnikih. Uporabnik sme uporabljati storitve portala le v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Obveznosti oglaševalcev

Oglaševalci se obvezujejo, da bodo objavljali oglase v slovenskem jeziku in, da bodo ti v skladu z veljavnimi predpisi, ki pravno regulirajo oglaševanje in da ne bodo v nasprotju z oglaševalskim kodeksom. Oglaševalec se obvezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki spodbujajo narodnostno, versko ali spolno diskriminacijo, oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, žalili verska ali politična prepričanja ali na kakršen koli drug način škodili interesu uporabnikov portala.

Cene storitev portala

Uporaba plačljivih storitev portala se zaračuna po veljavnem ceniku.

Pravica do umika oglasa

Upravljavec si pridružuje pravico (ne pa dolžnosti) do zavrnitve ali umika oglasa, zlasti, če je ta v nasprotju s Slovenskim oglaševalskim kodeksom in veljavnimi predpisi o oglaševanju. Upravljavec si pridružuje pravico do zavrnitve oglasa, ki lahko prizadene človekovo dostojanstvo, spodbuja narodnostno, rasno, versko ali spolno nestrpnost ali oglasa, ki bi lahko škodil interesom uporabnikov.

Pristojnost

Uporabniki soglašajo, da za uporabo portala in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe portala, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Zadnjič posodobljeno: 1.9.2013